KÉSZPÉNZ TÁMOGATÁS CSALÁDOKNAK ÉS EGYEDÜLÁLLÓKNAK VILLANYRA, GÁZRA, FŰTÉSRE? VÍZRE SZEMÉTDÍJRA!

Hirdetés:

A szociális rendszer átalakításának köszönhetően a lakásfenntartási támogatás ezen a néven megszűnt, ami arra volt hivatott, hogy a lakhatási költségekhez járuljon hozzá, lehetett igényelni vízre, villanyra, áramra, szemétszállítási díjra és még sok minden másra, egyszóval lakhatással kapcsolatos problémák orvosolására.
A támogatás, mint lakásfenntartási támogatás valóban megszűnt, de tulajdonképpen ugyanezen problémákra most is igényelhetünk támogatást csak más fedőnév alatt.

Márciusban a lakásfenntartási támogatás megszűnésével létrejött 2 másik támogatás, a rendszeres település támogatás és a rendkívüli települési támogatás. A lakásfenntartással kapcsolatos problémáinkra a rendszeres települési támogatás jelentheti a megoldást. Természetesen csak akkor ha a képviselő testület megítéli nekünk.

A települési támogatásról >>>> minden önkormányzat saját maga alkotott rendelet, így a helyi rendeletekben eltérések lehet, mindenképpen érdemes a helyi sajátosságokról a helyileg illetékes önkormányzatnál érdeklődni.

Rendszeres települési támogatást kaphatunk :
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez;
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
a gyógyszerkiadások viseléséhez;
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Hirdetés:

Rendkívüli települési támogatást kaphatnak :
elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS) címen
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

FIGYELEM!Ez csak egy példa, minden önkormányzat saját rendeletben szabályozza a feltételeket, de a főbb vonalak körülbelül ezek, mindenkinek érdemes a helyileg illetékes önkormányzaton érdeklődni a pontos feltételekről!

Íme a a példa, amely Kaposvár városában lévő szabályokat említ:
Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:
az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem családban élő esetén a nyugdíjminimum 200%-át (57.000.-Ft), egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250%-át (71.250.-Ft) és
az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
két személyig a 60 m2-t,
három személyig a 80 m2-t,
négy személyig a 100 m2-t, illetve személyenként további 25 m2-el növelt részt nem haladja meg és
a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás összjövedelmének 20%-át eléri, vagy meghaladja és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakókörnyezetét rendben találják

Hasonló cikkek >>>>>

Leave a comment