fiatal gazda pályázat 2023

Fiatal gazda pályázat

A 2023-ban induló KAP a fiatal gazdák számára is számos újdonsággal szolgál. Megváltozik a támogatás feltételrendszere, és hektáronként további támogatás is igénylehető lesz. Az egységes kérelmet első alkalommal olyan 18-40 éves pályázó nyújthatja be, aki a mezőgazdasági tevékenységét nem korábban, mint 2022. június 10-én kezdte, és a képzettségi előírásoknak is megfelel.

Új KAP 2023 – Mi várható a fiatal gazdák számára?

Az Közös Agrárpolitika (KAP) egyik célkitűzése, hogy a mezőgazdasági pálya minél vonzóbb legyen a fiatalok számára. Emellett elengedhetetlen javítani a fiatal gazdák jövedelmi viszonyain és a szakmai képzettségüket egyaránt. Nem halogatható tovább a változás, mivel hazánkban gyorsuló ütemben öregszik el az agrárium, ezért a fiatal gazda terület alapú támogatás (Stratégiai Terv I. pillér) mellett nagy hangsúly helyeződik a fiatal gazdák termelő beruházásait segítő támogatásokra, és a generációváltást elősegítő támogatásokra (Stratégiai Terv II. pillér).

Ki számít fiatal gazdának?

A felhívásokban és tájékoztatókban egyaránt találkozhatunk a „fiatal gazda” illetve a hivatalos „fiatal mezőgazdasági termelő” kifejezésekkel. A rendelet alapján az minősül fiatal gazdának, aki az egységes kérelem benyújtása napján a következő feltételeknek felel meg:

 • Legalább 18 éves illetve 40 évesnél nem idősebb természetes személy
 • Olyan jogi személy, aki egy vagy több fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt áll
 • Aki először hoz létre mezőgazdasági üzemet mezőgazdasági üzem vezetőjeként
 • Aki a mezőgazdasági tevékenységét – az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően (2022. június 10-én) kezdte meg (Forrás: NAK).

A fiatal gazda támogatást nem csak haszonbérlő, vagy a tulajdonos igényelheti, hanem már közeli hozzátartozója is, szívességi földhasználati szerződés nélkül, vagy haszonbérleti szerződés nélkül.

Mit jelent az egységes kérelem

A korábbi években már megszokottan a közvetlen támogatásokat egységes kérelmen keresztül lehet igényelni a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Ebben az évben az egységes kérelmek első alkalommal 2023. április 20-ától nyújthatók be, és ami fontos, hogy az idei évben szankciómentesen 2023. június 9-ig tehető meg.

Menyi ideig igénylehető?

A támogatás öt éven keresztül a 2027-ig tartó támogatási ciklus végéig igényelhető. A félreértések tisztázása érdekében ez nem azt jelenti, hogy kizárólagosan a fiatal gazda 40 éves koráig jár.

Példa: ha történetesen a fiatal gazda csak pl. 37 évesen igényel először fiatal gazda támogatást, akkor számára az attól számított öt éven keresztül, vagy a 2027-ig a támogatási ciklus végéig jár, így bőven 40 éves kor felett (42 éves koráig) tudja a támogatás nyújtotta előnyöket élvezni.

Milyen végzettség szükséges?

Az életkor mellett fontos feltétel a megfelelő végzettség – mezőgazdasági végzettség vagy tapasztalat. A képzettségi előírás kiváltható minimum 2 év igazolt mezőgazdasági szakmai gyakorlattal.

 • Mezőgazdasági, vagy erdészeti szakirányú képzettség, technikum
 • Aranykalászos gazda tanfolyam
 • Egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség

A fiatal gazda támogatás kapcsán a következő fogalmakat szükséges tisztázni:

 • Alaptámogatási kérelem
 • Kiegészítő támogatás
 • Átmeneti fiatal gazda támogatás
 • Mezőgazdasági tevékenység induló dátuma

Alaptámogatási kérelem benyújtására jogosult az a kérelmező, aki 18-40 év közötti. Legfeljebb 5 évre igénylehető, és max. 300 hektár a támogatott terület mértéke. Az első alkalommal benyújtó nyilatkozik a tevékenysége kezdetéről, valamint a gazdálkodási formájáról.

Kiegészítő támogatás a területalapú alapú alapkifizetés mellé igénylehető bizonyos speciális feltételek megléte esetén. A kérelem évente egy alkalommal – szintén az egységes kérelem keretében nyújtható be a Kincstár oldalán.

Átmeneti fiatal gazda támogatást azok igényelhetnek, akik előzőekben már részesültek támogatásban, és az ötéves időkeretbe is beleférnek – és megfelelnek a képzési, szakmai feltételeknek.

Mezőgazdasági tevékenység induló dátumának az tekinthető, amely időponttól a magánszemély/jogi személy a saját kockázatára megkezdte a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági tevékenységet. Fontos a részletekre figyelni, mivel nem az a lényeg, hogy korábban nyújtott-e be a gazda támogatási kérelmet vagy sem: az uniós jog szerint nem tekinthető új belépőnek, aki saját kockázatra már korábban végzett mezőgazdasági tevékenységet.

Egyes gazdálkodási formák alapján az induló dátum a következőek szerint kerül megállapításra:

 • A fiatal gazda nyilatkozata szerinti időpont
 • MÁK által – a nyilvántartások által megállapított időpont

Mezőgazdasági őstermelő: a tevékenység nyilvántartásba vételének időpontja

Egyéni vállalkozók: a fő/melléktevékenység bejegyzésének időpontja

Jogi személyek: az alapító okirat dátuma, amikor fő/melléktevékenységként bejegyzésre került

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetén: ŐCSG tagként vagy gazdasági vezetővé válás időpontja, amelyet a MÁK 20 pontos pontozási rendszer alapján vizsgál

A fiatal gazda támogatás mértéke (EUR/ha)

A támogatás összege évente meghatározott értékhatár közé esik: 2023-ban jelenleg a fajlagos támogatás (EUR/ha) min. 78 euró, max. 236 euró.

Mikorra várhatóak a fiatal gazda pályázati felhívások?

A beruházásokhoz és az egyéb jogszabályokhoz kapcsolódó eljárásrend kidolgozására 2023 első félévében kerül sor, a fiatal gazda pályázat felhívásai pedig az év második félévében várhatóak.